top of page

INTERNATIONAL FACULTY

Mr. PS Bhattathiri Glasgow, UK
Mr. Samih Hassan Glasgow, UK
Mr. Aditya Kumar Glasgow, UK
Dr. Yoko Kato Aichi, Japan
Dr. Ananthababu P Sadasivan Queensland, Australia
Dr. Chandra Nath Sen New York, USA
Dr. Laligam N Sekhar Seattle, USA
Dr. Charles Teo Sydney, Australia

NATIONAL FACULTY

Dr Matthew Abraham, Trivandrum

Dr Hemant Bhartiya, Jaipur

Dr Kamlesh Bhaisora, Lucknow

Dr Kuntal Kanti Das, Lucknow

Dr Shishir Das, Kolkata

Dr CE Deopujari, Mumbai

Dr Suresh Dugani, Hubli

Dr Pranav Ghodgaonkar, Indore

Dr Siddharth Ghosh, Chennai

Dr Amit Goyal, Jodhpur

Dr SK Gupta, Chandigarh

Dr Deepak Jha, Jodhpur

Dr Rajneesh Kachhara, Indore

Dr Rashim Kataria, Jaipur

Dr Roopesh Kumar, Chennai

Dr Kiran M, Bengaluru

Dr Girish Menon, Manipal

Dr BK Misra, Mumbai

Dr Deepa Nair, Mumbai

Dr Prakash Nair, Trivandrum

Dr Suresh Nair, Trivandrum

Dr Manas Panigrahi, Hyderabad

Dr Ashish Pathak, Mohali

Dr A Raja, Udupi

Dr BRM Rao, Bengaluru

Dr Suresh Sankhla, Mumbai

Dr P Saratchandra, New Delhi

Dr M Ravi Sankar, Lucknow

Dr BS Sharma, Jaipur

Dr KH Sharma, Jaipur

Dr Vidhu Sharma, Jodhpur

Dr Manmohan Singh, New Delhi

Dr VP Singh, New Delhi

Dr VD Sinha, Chandigarh

Dr Dwarkanath Srinivas, Bengaluru

Dr Dhandapani SS, Chandigarh

Dr Adesh Shrivastav, Bhopal

Dr Shyam Sundar S, Kochi

Dr Ashish Suri, New Delhi

Dr Asheesh Tandon, Jabalpur

Dr Alok Thakar, New Delhi

Dr Keki Turel, Mumbai

Dr Vernon Velho, Mumbai

...and many more.
bottom of page